Wymagania Dotyczące Sprzedaży Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Na Amazon w Niemczech

W tym artykule zajmiemy się wymaganiami i przepisami dotyczącymi sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Niemczech.

Jeżeli Jesteś sprzedawcą, który w swojej ofercie ma takie towary jak np. komputery, lodówki, telefony komórkowe itp. to ten artykuł powinien być dla Ciebie szczególnie ważny.

Nie tylko sam sprzęt jest objęty przepisami, ale również opakowania.

 

Zobacz Poprzednie Artykuły:

Amazon – Sprzedaż Na Rynku Włoskim
Amazon – Sprzedaż Na Rynku Niemieckim
Amazon – Sprzedaż Na Rynku Francuskim


💡 Nie przegap najnowszych trendów i informacji na temat Amazon!💡

Dołącz do naszej serii bezpłatnych webinarów i bądź na bieżąco z nowościami na platformie Amazon!

ZAPISZ SIĘ


 

Spis treści:

 1. Dyrektywa WEE
 2. EPR oraz ElektroG
 3. Rejestracja Sprzętu i Numer WEEE
 4. Kategorie Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego
 5. Podziały Sprzętu Ze Względu Na Użytkowanie
 6. Oznaczenie Etykietą WEEE
 7. Podsumowanie

 


💡 Chcesz nauczyć się zarabiać na Amazon?💡

Zobacz nasze specjalistyczne kursy o zarabianiu na Amazon

Sprzedaż książek na Amazonie Private Label na Amazon (FBA) od A do Z Online Arbitrage na Amazon Warsztaty z SEO i Reklamy PPC

 


Czym Jest Dyrektywa WEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)


Jest to dyrektywa, która swoim zasięgiem obejmuje całą Unię Europejską.
Wszyscy sprzedawcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą się do niej stosować, gdyż Amazon bardzo surowo podchodzi do kwestii związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów.
Głównym celem WEEE jest nic innego jak dbałość o środowisko naturalne poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu odpadów elektronicznych na nasza planetę.

Dyrektywa WEEE

Inaczej mówiąc nakłada na dostawców, producentów i importerów obowiązek zbiórki i recyklingu odpadów elektronicznych.

Zastanawiasz się pewnie czy w świetle przepisów Jesteś sprzedawcą, czy producentem i czy Ciebie to dotyczy?
Otóż dotyczy, jeśli sprzedajesz sprzęt elektryczny, mimo to, że przede wszystkim dotyczy to  producentów urządzeń wymagających energii elektrycznej do działania.

Pamiętaj ,że sprzedawca, niebędący producentem, jednak będący pierwszym podmiotem, który dane urządzenie wprowadza i sprzedaje na rynku niemieckim, jest również traktowany jako producent.

Najprościej można to zrozumieć w ten sposób, że np. sprzedawca, który zaopatruje się u producenta w Polsce i  chce sprzedawać towary w Niemczech, a producent nie zarejestrował tego sprzętu wcześniej, to właśnie sprzedawca będzie traktowany, jako producent.

W związku z tym to on będzie musiał dokonać rejestracji danego urządzenia, ponieważ jest on pierwszą osobą wprowadzającą urządzenie na niemiecki rynek.


Zobowiązania EPR oraz ElektroG


 

Od 1 lipca 2023 r. Amazon jest zobowiązany do sprawdzania, czy przestrzegasz zobowiązań EPR dotyczących odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Niemczech -oprócz opakowania. Jeśli nie spełniasz wymagań to Amazon dezaktywuje Twoje niezgodne listingi towarów.

W Niemczech nie tylko WEEE sprawuje pieczę nad prawidłowym postępowaniem ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Równocześnie należy przestrzegać przepisów ustawy ElektroG.

ElektroG

Ustawa ta określa wymagania dotyczące odpowiedzialności za sprzęt z tej właśnie kategorii.
Jej podstawowym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a ponadto przygotowanie do ponownego użycia w celu zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji/zniszczenia.

ElektroG dotyczy całego EEE, chyba, że występuje jakiś wyjątek prawny.

Pamiętajmy o tym ,że Twoje produkty są uważane za EEE, jeśli działają pod wpływem prądu zmiennego do 1000 woltów lub prądu stałego do 1500 woltów. Chyba, że ich prawidłowe działanie zależy od prądów elektrycznych lub pól elektromagnetycznych czy też służą do wytwarzania, przesyłania i pomiaru prądów elektrycznych i pól elektromagnetycznych.

Obejmuje to również produkty korzystające z baterii, jeśli spełniają warunki wymienione powyżej.
Co trzeba zaznaczyć to fakt, że baterie wolnostojące podlegają niemieckiej ustawie o bateriach, więc nie wchodzą w zakres ElektroG.

 


Rejestracja Sprzętu oraz Uzyskanie Numeru WEEE


W Niemczech przepisy zobowiązują Cię do rejestracji sprzętu do systemu Stiftung ear .

Stiftung ear

Warianty towarów pod tą samą marką i o zbliżonych parametrach wymagają tylko jednej rejestracji.
Np. 3 zegarki wymagające baterii, różne modele, mające różne kolory, ale jedna marka = 1 rejestracja, 4 lodówki pod jedną marką = 1 rejestracja itd.

Towar, który wprowadzasz do sprzedaży musisz więc zarejestrować w zależności od marki lub rodzaju.
Koszty samej rejestracji w systemie Stiftung ear wynikają z ustawy ElektroG.

Aby otrzymać wpis do rejestru musisz najpierw przedstawić zaświadczenie o gwarancji na wypadek upadłości Twojej firmy.
Chodzi o to, aby ze środków tej właśnie gwarancji pokryć koszty utylizacji sprzętu, nawet w momencie ewentualnej upadłości czy tez po prostu niewypłacalności.

Rejestracja w Stiftung ear jest obowiązkowa dla sprzedawców, którzy po raz pierwszy wprowadzają EEE w Niemczech jak również obowiązkowe jest uzyskanie WEEE-Reg.-Nr. oraz dokonywanie rejestracji dla każdej marki i typu sprzętu, który oferujesz na Amazon.de.

 

Więc pamiętaj :

 1. Rejestracja jako „producent” w Stiftung ear.

 Zarejestrowanie Swoich marek i typów sprzętu przed rozpoczęciem sprzedaży ich w Niemczech.

 1. Po zakończeniu rejestracji uzyskanie WEEE-Reg.-Nr .

 Może to potrwać do 72 godzin aż numer pokaże się na portalu Stiftung. Ważne! numeru nie można używać do tego momentu.

 

Numer rejestracyjny WEEE-Reg.-Nr to ciąg ośmiu cyfr bez znaków specjalnych, spacji jak na przykład 12345678.
Pamiętaj, że jeśli prześlesz numer, który nie jest zgodny z wymaganym formatem, zostanie domyślnie oznaczony jako nieważny.


Kategorie Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego


Każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny można przypisać do jednej z 6 kategorii.
Są one odpowiednie dla wskaźników recyklingu, które muszą zostać spełnione (§ 22 ustElektroG).

Są również ze sobą powiązane w zależności od specjalizacji, co oznacza, że ​​przydzielając sprzęt elektryczny i elektroniczny, być może będziesz musiał wziąć pod uwagę wszystkie kategorie.

Oto one:

Kategoria

nr 1 

Urządzenia do wymiany temperatury- to urządzenia elektryczne i elektroniczne z układami scalonymi, które wykorzystują substancje inne niż woda
– np. gazy, oleje, czynniki chłodzące i zamrażające lub materiały wtórne – do chłodzenia/ogrzewania lub osuszania.

Kategoria nr 2

Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm²- służące do wyświetlania obrazu i informacji na ekranie elektronicznym, niezależnie od wielkości ekranu. Do tej kategorii zalicza się również sprzęt zawierający ekran o powierzchni większej niż 100 cm² (głównym celem jest wyświetlanie obrazu i informacji na ekranie).

Kategoria nr 3Lampy- urządzenia do wytwarzania światła (§ 3 pkt 14 ElektroG). Obejmuje lampy, które są przeznaczone głównie do stosowania w oprawach oświetleniowych. Lampy są zazwyczaj wykonane z ceramiki, metalu i szkła lub tworzywa sztucznego. Również lampy posiadające dodatkowe funkcje np. posiadające głośnik, kamerę lub środek odstraszający owady.
Kategoria nr 4Sprzęt o dowolnym wymiarze zewnętrznym większym niż 50 centymetrów- sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego co najmniej jeden wymiar zewnętrzny przekracza 50 cm, ale nie jest jeszcze objęty kategorią 1–3.
Kategoria nr 5 Sprzęt, którego wymiar zewnętrzny nie przekracza 50 centymetrów- sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego największy wymiar zewnętrzny jest mniejszy lub dokładnie 50 cm, ale który nie jest już objęty kategoriami 1-4 lub 6.
Kategoria nr 6Mały sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego wymiar zewnętrzny nie przekracza 50 centymetrów, przeznaczony do gromadzenia, przesyłania, przetwarzania, przechowywania oraz wyświetlania informacji, jak również sprzęt do elektronicznego przesyłania sygnałów językowych i wideo.

 


Podziały Sprzętu ze Względu na Użytkowanie


Ustawa ElektroG reguluje jeszcze jedną kwestię, a mianowicie gdzie używany jest sprzęt. Ze względu na to sprzęt elektryczny i elektroniczny można podzielić na

 • b2c (business-to-consumer) – do użytku prywatnego
 • b2b (business-to-business) – do użytku komercyjnego

W każdej wyżej wymienionej kategorii jest co najmniej jeden sprzęt typu b2c i jeden b2b.

 • b2c to sprzęt elektryczny i elektroniczny, który może być używany w prywatnych gospodarstwach domowych, np. mieszkaniach i przynależnych do nich działek czy też części budynków.
 • b2b to taki sprzęt, który może być używany wyłącznie w miejscach innych niż prywatne np. siedziba firmy, magazyn itp.

Istnieje również sprzęt podwójnego zastosowania, czyli taki, który może być używany zarówno w gospodarstwach domowych jak i komercyjnie.
Zasadniczo sprzęt podwójnego zastosowania jest klasyfikowany jako sprzęt b2c.

Przy pomiarze sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwykle wystarczy określić, czy jest to sprzęt mały, czy też sprzęt duży ponieważ miara opakowania jest niewystarczająca.
Jeśli największy wymiar zewnętrzny jest większy niż 50 cm- duży sprzęt, jeżeli największy wymiar zewnętrzny jest mniejszy lub równy 50 cm- mały sprzęt.

Najprościej przedstawić to na konkretnym przykładzie, aby nie było żadnych wątpliwości.
Załóżmy, że mamy radio kuchenne z długą wysuwaną anteną i czajnik z długim przewodem.
Jeżeli żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 50 centymetrów, to zaliczymy to do kategorii małego sprzętu (kategoria 5), nawet jeżeli przedłużona antena lub przewód mają 100 cm długości.

Pamiętaj: Zawsze mierz wymiary zewnętrzne w stanie gotowym do użycia.

Akcesoria takie jak np. rury czy kable można pominąć.
Również przewody nie są brane pod uwagę.
W wypadku kiedy sprzęt ma wysuwane lub składane części takie jak anteny to można je zmierzyć w najbardziej zwartej formie, aby zminimalizować ich wpływ na pomiar.

Przy sprzęcie prostokątnym powinna być mierzona największa wysokość, szerokość lub głębokość.
W przypadku urządzeń okrągłych istotna jest największa średnica.

Elastyczny sprzęt taki jak odzież z funkcjami elektrycznymi, lampki choinkowe itp. zawsze powinien być mierzony w stanie spakowanym.


Oznaczenie Etykietą WEEE


Na wszystkich rodzajach sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który trafia do obrotu w Niemczech i mieści się w sześciu kategoriach wymienionych powyżej musi być oznaczenie zwane etykietą WEEE.

WEEE

To symbol przekreślonego pojemnika na śmieci informuje klientów o tym, że danego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika na odpady, lecz powinien on trafić do specjalnego punktu zbiórki. Musi być umieszczany bezpośrednio na produkcie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy np. na sprzęcie nie ma odpowiedniej ilości miejsca lub umieszczenie symbolu wpłynęłoby na jego działanie. W takim wypadku etykieta może znaleźć się na opakowaniu lub ulotce gwarancyjnej czy też instrukcji.

Warto wiedzieć, że punkty sprzedaży EEE o powierzchni przekraczającej 400 metrów kwadratowych mają obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu bez konieczności zakupu nowych produktów.


Podsumowanie


Pamiętaj ,że sprzedając w Niemczech produkty opatrzone etykietą WEEE, musisz regularnie przedstawiać  sprawozdania zawierające szczegółowe informacje na temat rodzaju i ilości sprzedawanego przez Ciebie sprzętu.

Musisz również przyczynić się do właściwej utylizacji sprzętu, który sprzedajesz, jeśli klient zdecyduje się go wyrzucić.
Możesz zdecydować się przyłączyć się do istniejącego zbiorowego systemu zgodności WEEE albo utworzyć indywidualny system.

 

💡

Pamiętaj
W naszych kursach dokładnie pokazujemy cały proces rejestracji na Amazon oraz wszystkie wymagania związane ze sprzedażą na całym świecie.

Nasze kursy oparte są na aktualnych wytycznych i procedurach Amazon, które systematycznie aktualizujemy, aby zapewnić wam najświeższe i najbardziej dokładne informacje.

 


💡 Chcesz zbudować swój biznes na Amazon?
Zapraszamy Cię do udziału w naszych Kursach online

Zobacz kursy


Sprzedaż książek na Amazonie Private Label na Amazon (FBA) od A do Z Online Arbitrage na Amazon Warsztaty z SEO i Reklamy PPC

 


❗️DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI ABY BYĆ ZAWSZE POINFORMOWANYM O NOWYCH WYDARZENIACH W ŚWIECIE AMAZON❗️

Kanał YouTube


Kanał Facebook


Kanał Instagram


Kanał LinkedIn


Warto też obejrzeć


Wszystkie loga i znaki towarowe użyte w treści artykułu, nie są naszą własnością, lecz stanowią wyłączną własność ich właścicieli. Logo i znaki towarowe zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych, aby zidentyfikować lub wskazać na daną markę, produkt lub usługę, bez sugerowania, że są one naszą własnością. Pragniemy podkreślić, że nie ma intencji naruszania praw autorskich lub znaków towarowych właścicieli.


 

❓Masz pytania o biznesie na Amazon❓

Napisz o tym w komentarzach, 👇 a my podamy odpowiedzi na nich w kolejnych webinarach od Global Sellers!

Leave A Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.