25
mar

Test. Tworzenie Kampanii Automatycznej

Witaj, dobra robota, że dotarłeś tak daleko. Ten test zada ci sześć różnych pytań, aby sprawdzić, czy zdobyłeś podstawową wiedzę na temat metryk ACoS i CTR.   Czas: 15 min Wymagany poziom prawidłowych odpowiedzi: 75% Ilość możliwych prób: 10

25
mar

Test. Słowa o długim ogonie (Long Tail Keywords)

Witaj, dobra robota, że dotarłeś tak daleko. Ten test zada ci dwa pytania, aby sprawdzić, czy zdobyłeś podstawową wiedzę na temat Słów Kluczowych o długim ogonie (Long Tail Keywords).   Czas: 5 min Wymagany poziom prawidłowych odpowiedzi: 100% Ilość możliwych prób: 5

25
mar

Test. Wykluczające Słowa (Negative Keywords)

Witaj, dobra robota, że dotarłeś tak daleko. Ten test zada ci trzy pytania, aby sprawdzić, czy zdobyłeś podstawową wiedzę na temat Wykluczających Słów Kluczowych. (Negative Keywords)   Czas: 5 min Wymagany poziom prawidłowych odpowiedzi: 100% Ilość możliwych prób: 5

24
mar

Test. Typy dopasowania Słów Kluczowych

Witaj, dobra robota, że dotarłeś tak daleko. Ten test zada ci trzy pytania, aby sprawdzić, czy zdobyłeś podstawową wiedzę na temat Typów dopasowania Słów Kluczowych.   Czas: 5 min Wymagany poziom prawidłowych odpowiedzi: 100% Ilość możliwych prób: 5

24
mar

Test. Słowa Kluczowe a Zapytania Kluczowe

Witaj, dobra robota, że dotarłeś tak daleko.Ten test zada ci dwa pytania, aby sprawdzić, czy zdobyłeś podstawową wiedzę na temat Słów i Zapytań Kluczowych (Keywords & Search Terms).   Czas: 5 minWymagany poziom prawidłowych odpowiedzi: 100%Ilość możliwych prób: 5

24
mar

Test. Placements

Witaj, dobra robota, że dotarłeś tak daleko. Ten test zada ci trzy pytania, aby sprawdzić, czy zdobyłeś podstawową wiedzę na temat Placements.   Czas: 5 min Wymagany poziom prawidłowych odpowiedzi: 70% Ilość możliwych prób: 10

24
mar

Test. Metryki Amazon PPC. ACoS i CTR

Witaj, dobra robota, że dotarłeś tak daleko. Ten test zada ci sześć różnych pytań, aby sprawdzić, czy zdobyłeś podstawową wiedzę na temat metryk ACoS i CTR.   Czas: 15 min Wymagany poziom prawidłowych odpowiedzi: 75% Ilość możliwych prób: 10