Wariacje VS poszczególne towary.

Global Sellers Admin opublikowano 1 year ago, 1 Odpowiedzi
Co jest bardziej korzystne z punktu widzenia promocji towaru w wynikach wyszukiwania Amazon: utworzyć osobny listing na każdą odmianę (jeden i ten sam model, ale z różną mocą, kompletowaniem, kolorem, itp.) lub utworzyć jeden parent listing, a w nim umieścić wiele odmian (wariacje)?

Pozycja aukcji w wynikach wyszukiwania bardzo mocno zależy od ilości sprzedaży według tego czy innego klucza. Jeśli promować każdą wariację, można nawet zajmować kilka miejsc w Top przez różne wariacje tego samego produktu. Jednak przy tym zmniejsza się ilość sprzedaży w jednej z wariacje, bo oni konkurują ze sobą. Tak czy inaczej, jakaś wariacja będzie wyróżnioną Amazonem jako najlepiej sprzedawana. W przypadku osobnych listingów dla każdej odmiany można zwiększyć liczbę sprzedaży. I utrzymać się w Top kilkoma swoimi towarami równolegle. Ten sposób będzie droższy, ponieważ w rzeczywistości jest to kilka osobnych listingów.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.