Wariacje VS poszczególne towary.

Global Sellers Admin opublikowano 2 years ago, 1 Odpowiedzi
Co jest bardziej korzystne z punktu widzenia promocji towaru w wynikach wyszukiwania Amazon: utworzyć osobny listing na każdą odmianę (jeden i ten sam model, ale z różną mocą, kompletowaniem, kolorem, itp.) lub utworzyć jeden parent listing, a w nim umieścić wiele odmian (wariacje)?

Pozycja aukcji w wynikach wyszukiwania bardzo mocno zależy od ilości sprzedaży według tego czy innego klucza. Jeśli promować każdą wariację, można nawet zajmować kilka miejsc w Top przez różne wariacje tego samego produktu. Jednak przy tym zmniejsza się ilość sprzedaży w jednej z wariacje, bo oni konkurują ze sobą. Tak czy inaczej, jakaś wariacja będzie wyróżnioną Amazonem jako najlepiej sprzedawana. W przypadku osobnych listingów dla każdej odmiany można zwiększyć liczbę sprzedaży. I utrzymać się w Top kilkoma swoimi towarami równolegle. Ten sposób będzie droższy, ponieważ w rzeczywistości jest to kilka osobnych listingów.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.