Obliczanie ceny na listing

Maciej Suchy opublikowano 1 year ago, 1 Odpowiedzi
Czy dobrze obliczam cenę na listing? Np. rynek niemiecki ( cena towaru netto+marża+ FBA Fees + 19% podatku vat od ceny na listingu+np. 15 % od ceny na listingu za polecenie = cena na listingu?) Jestem vatowcem. Płacę 15 % za polecenie oraz 19 % vat od ceny z FBA Fees?

Nie do końca. 15% Referal Fee (lub inną stawkę, zależy od kategorii towaru) doliczamy PRZED doliczaniem podatku VAT.

Czyli cena na listingu to: (cena towaru netto + dostawa na magazyn FBA + marża + FBA Fees +np. 15 % Referal Fee) + stawka podatku VAT

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.