Numer VAT DE i VAT OSS

Global Sellers Admin opublikowano 9 months ago, 1 Odpowiedzi
Jak dodać do Seller Central mój aktualny Numer VAT w DE i toże jestem zarejestrowany na VAT OSS w Polsce?

Aby dodać w Seller Central Numer VAT dla poszczególnych krajów i poinformować Amazon o rejestracji w VAT OSS, trzeba otworzyć w SC rozdział Settings (w prawym górnym rogu) –> wybrać punkt Tax Settings i na tej stronie kliknąć Add VAT numbers.
Amazon Tax Settings
Tu można wprowadzić dane o numerach VAT dla poszczególnych krajów i zaznaczyć punkt o rejestracji do VAT OSS w kraju rezydencji firmy.
Amazon - add VAT number