Jakie są różne kategorie zabawek?

Global Sellers Admin opublikowano 2 years ago, 1 Odpowiedzi

Zabawki lub towary dla dzieci sprzedawane w USA, należą do różnych poziomów bezpieczeństwa, w zależności od wieku tych dzieci, dla których one są przeznaczone. Im młodsze jest dziecko, tym bardziej rygorystyczne są zasady.
Zabawki i produkty dla dzieci w wieku 3 lat i młodszych (maluchy) mają najbardziej rygorystyczne zasady, za nimi idą dzieci w wieku 3-5 lat (dzieci). Zabawki lub produkty przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, są kategorią z nieco mniej surowymi zasadami, ponieważ starsze dzieci są mniej skłonne do połknięcia lub żucia swoich zabawek.
Zabawki i produkty dla dzieci są podzielone na grupy wiekowe w taki sposób, aby zagwarantować, że bardzo małe dzieci są chronione od dodatkowych czynników ryzyka, takich jak potencjalne niebezpieczeństwo uduszenia lub toksyczne efekty przystawiania do ust zabawek i innych produktów.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.