Jak można dostać lub pobrać FNSKU kod z mojego konta dla projektu opakowania?

Global Sellers Admin opublikowano 2 years ago, 1 Odpowiedzi

Aby pobrać FNSKU kod wygenerowany wcześniej przez Amazon, musisz wykonać następujące czynności:
1) wejdź w „manage inventory” i naprzeciwko żądanego listingu, po lewej stronie od statusu, umieścić znacznik wyboru w polu (patrz zrzut ekranu) i kliknij aktywowany przycisk z napisem „Action on 1 selection” https://drive.google.com/open?id=190DAnTXzJgApq0kL16cncQ4MadUPqUZd
2) W wyświetlonym oknie dialogowym znajdź i kliknij napis „Print Item Labels” https://drive.google.com/open?id=13eBA42cV3SBbS9zArlCNgA2ocIr2X8Jp
3) W nowym oknie kliknij „Print Item Labels” i pobierz swoje kody https://drive.google.com/open?id=179_xf_7qnCuJxvfO3enRAWomQvjakovT

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.