Ile znaków można dodawać do Subject Matter?

Global Sellers Admin opublikowano 1 year ago, 1 Odpowiedzi
Po kilka w każdym wierszu?

W sekcji Subject Matter można dodać 250 znaków, po 50 znaków w wierszu.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.