Ile znaków można dodać w Search terms?

Global Sellers Admin opublikowano 2 years ago, 1 Odpowiedzi
  • Ograniczenie liczby znaków (200 do Indii, 500 do Japonii i 250 dla innych krajów);
  • to łączna liczba znaków dla 1 pola słów kluczowych (pole „Search Terms” w sekcji „Keywords»);
  • Każde przekroczenie jest niedopuszczalne;
  • Jeden znak równa się jednej litery alfabetu łacińskiego, inne oznaczenia takie jak £ € — są uważane za dwa lub więcej znaków;
  • Spacje i znaki interpunkcyjne nie wpływają na długość.
  • Słowa muszą być oddzielone spacjami, interpunkcja między słowami niepotrzebna.
  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.