Default bid

Tomasz Labus opublikowano 1 year ago, 1 Odpowiedzi
Jakie znaczenie ma ustawienie wysokości Default bid. Czy jest to istotne? Co dzieję w przypadku kiedy stawkę za kliknięcie mamy ustawioną up and down 0,75 euro a Default bid na poziomie 0,5

Default BID – to domyślny poziom bid który obowiązuje dla tych kluczy, do których nie był zaznaczony indywidualny poziom BID.
Jeśli wszystkie klucze były dodawane bez wskazania indywidualnej stawki, to one będą mieli stawkę Default bid. Zmiana Default bid wtedy zmieni bid na wszystkich tych kluczach.
Natomiast, jeśli na którymś z kluczy stawka była zmieniona ręcznie, to dla tego klucza Default Bid już nie będzie działał.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.