Czy na Alibaba jest możliwość, aby ukryć swój numer telefonu?

Global Sellers Admin opublikowano 1 year ago, 1 Odpowiedzi

Ukryć dane swojego profilu na Alibaba.com możesz w jego ustawieniach. Aby to zrobić, należy wejść do ustawień, w sekcji „Moje konto”, jak to pokazane jest na zrzucie: https://drive.google.com/open?id=1JRDHPI4fo_GOAXLPEXcjF5RheRqGwl-h
Następnie wybierasz z listy „ustawienia prywatności” https://drive.google.com/open?id=1RlyVl75rvnMfoBdXjQ8Mc3Wxld-6Q342
W wyświetlonym oknie umieszczasz znacznik wyboru obok „ukryć” , w tych sekcjach gdzie jest to konieczne https://drive.google.com/open?id=1OQp7EeGy6AfoEJCjCaPx3_Kh98W840A8 i zapisujesz.Prosimy również zwrócić uwagę, że kiedy wysyłasz wiadomość do nowego dostawcy, to pod tym polem gdzie musisz napisać wiadomość lub tekst listu, koniecznie trzeba zdjąć znacznik wyboru w tych miejscach, które pokazane są na zrzucie ekranu https://drive.google.com/open?id=1Ic6gwr0CTPDUbgrn62ZcQXgqp6ozXcYU.

W przeciwnym razie informacje na temat zainteresowania w tym, czy innym produkcie będą widoczne dla innych dostawców i oni sami będą ci pisać.