B2B - > Automate pricing > Review and activate rule

Marcin Hatalak opublikowano 1 year ago, 1 Odpowiedzi
Czy tutaj mogę ustawić również odpowiednie poziomy cen dla ofert B2B ?
Automate pricing > Review and activate rule
Review and activate rule
Review summary for ‘Business Catalogue Rule by Amazon’ When active, this rule is applied to your entire catalogue (including newly added SKUs), across all marketplaces and will set your Business Price dynamically relative to your Standard Price.
SKUs with Business-Only Offers will not be repriced.
SKUs that are assigned to other Business Pricing rules will be excluded.
Stay 2.00% below my standard price.

Tak, można użyć takiej automatyzacji, jeśli chcesz mieć jedną regułę do kalkulacji ceny B2B dla WSZYSTKICH twoich towarów. Możesz też zarządzać, których SKU ta reguła będzie dotyczyć.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.