OSS oraz IOSS. Nowe przepisy dotyczące VAT w EU

Szykują się kolejne rewolucje w branży e-commerce, a mianowicie od 1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad rozliczenia podatku VAT w UE.

Unia Europejska wprowadziła zmiany w tym zakresie głównie ze względu na nieuczciwą konkurencję ze strony sprzedawców zagranicznych, którzy nie zawsze naliczają podatek VAT od produktów sprzedawanych konsumentom w UE.

Po pierwsze, nowe przepisy mają zapewnić, że VAT jest zawsze płacony tam, gdzie znajdują się konsumenci.

Oprócz tego będą miały zastosowanie pewne uproszczenia administracyjne, aby zmniejszyć wynikające z tej zmiany obciążenie dla firm.

Warto w tym miejscu nadmienić , że rynki internetowe będą miały zwiększoną rolę w naliczaniu i pobieraniu podatku VAT od konsumentów z UE w określonych przypadkach.

Zgodnie z obowiązującym do tej pory prawodawstwem UE przepisy dotyczące podatku VAT w przypadku sprzedaży internetowej B2C były stosunkowo proste, dopóki nie zacząłeś sprzedawać klientom z innych krajów UE. Wraz ze wzrostem Twojej działalności internetowej i wzrostem Twoich obrotów, mogłeś przekroczyć tzw.  lokalny „próg sprzedaży na odległość” w innym państwie członkowskim UE.

Progi sprzedaży na odległość istnieją w całej Unii Europejskiej w ramach systemu VAT dotyczącego sprzedaży na tzw. odległość. Są one obliczane na całkowite dostawy B2C firmy internetowej w każdym państwie członkowskim UE. Gdy ta całkowita sprzedaż osobom prywatnym w ciągu roku kalendarzowego przekracza dany próg lokalny, należy zarejestrować się jako płatnik VAT oraz zacząć naliczać obowiązujące stawki VAT i przekazywać pobrany podatek do odpowiedniej administracji podatkowej.

Zasadniczo oznacza to, że podatek VAT powinien być naliczany w państwie członkowskim UE, z którego wysyłane są Twoje towary, dopóki nie przekroczysz progu sprzedaży na odległość w innym kraju.

Tak więc od 01.07.2021r, aby umożliwić firmom internetowym prosperowanie w całej UE bez konieczności stosowania podatku VAT, Unia Europejska rezygnuje z tych indywidualnych progów sprzedaży na odległość i zastępuje ich jednym ogólnounijnym progiem.

 

Otóż:

Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorstwa z siedzibą w UE muszą naliczać podatek VAT w państwie członkowskim, w którym znajdują się ich klienci, chyba że ich roczny obrót z transgranicznej sprzedaży towarów i e-usług pozostaje poniżej nowego ogólnounijnego limitu 10 000 euro.

Warto zauważyć, że nowy próg będzie miał zastosowanie wyłącznie dla przedsiębiorstw z siedzibą w UE wysyłających towary z jednego państwa członkowskiego. Oznacza to, że jeśli posiadasz zapasy w kilku krajach UE lub masz siedzibę na przykład w Wielkiej Brytanii, próg 10 000 euro nie będzie miał zastosowania do Ciebie.

 

W celu złagodzenia tych zmian wprowadzono One-Stop Shop (OSS) to portal elektroniczny, który umożliwia:

  • złożenie jednej deklaracji Vat, zamiast rejestracji w każdym państwie członkowskim UE, w którym realizują dostawy B2C.
  • Przedsiębiorstwa będą musiały zarejestrować się w OSS z kraju gdzie mają siedzibę.
  • Przedsiębiorstwa mające siedzibę poza UE będą mogły zarejestrować się w Union OSS w państwie członkowskim, gdzie trzymają zapasy. W przypadku pozaunijnych OSS przedsiębiorstwa spoza UE mogą wybrać, gdzie chcą się zarejestrować.

 

Należy tu wspomnieć o procedurze importu IOSS:

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie towary importowane z krajów trzecich, bez względu na ich wartość, podlegają opodatkowaniu VAT. Przedsiębiorca może zarejestrować się do systemu IOSS, dzięki czemu uprości dostawę przesyłki z krajów trzecich.

W przypadku przesyłek o wartości do 150 EUR można zarejestrować się do IOSS. Podatek VAT można pobrać od kupującego już w momencie sprzedaży ,a następnie w chwili dopuszczenia towaru do obrotu w UE okazać organom celnym numer nadany w ramach IOSS.

Jeśli myślisz jak możesz przygotować się do tej zmiany podatku VAT w e-commerce oto kilka rzeczy , na które musisz zwrócić uwagę:

  • Przejrzyj Swój łańcuch dostaw, by zidentyfikować Swoje zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz potencjalne nowe obowiązki sprawozdawcze.
  • Upewnij się, że Twoje systemy ERP są w stanie określić stawki podatku VAT na podstawie lokalizacji Twoich klientów w UE.
  • Zastanów się, czy przystąpienie do programu OSS jest dobre dla Twojej firmy .
  • Wyznacz pośrednika IOSS, jeśli masz siedzibę poza UE i planujesz zdecydować się na ten program.

 

Jak nowe przepisy są realizowane w przypadku sprzedaży na Amazon?

 

Gdy twoja firma pochodzi spoza Unii (przykładowo z UK)

Od 1 lipca 2021 r. Amazon pobiera VAT od sprzedaży towarów B2C w UE zamówionych za pośrednictwem Amazon, jeśli:

  1. Towary są dostarczane z magazynów z krajów trzecich w stosunku do UE bezpośrednio do kupującego w UE, a ich wartość nie przekracza 150 euro;
  2. Towary o dowolnej wartości z magazynów w UE, o ile firma Sprzedającego nie jest zarejestrowana w UE.

W powyższych przypadkach Amazon samodzielnie zbiera i płaci VAT do urzędu skarbowego kraju kupującego, sprzedawca jest zobowiązany do uwzględnienia kwoty VAT w cenie produktu (jest to określone w wyjaśnieniu od samego Amazon), sprzedawca odpowiednio nie otrzyma kwoty podatku VAT w swoich wypłatach od Amazon. Amazon musi podać swój numer IOSS sprzedawcom w celu sprzedaży towarów o wartości do 150 EUR, a sprzedawca musi uwzględnić ten numer IOSS Amazon w dokumencie transportowym (lub przekazać ten numer firmie, która sporządza dokumenty transportowe i zajmuje się transportem). Wynika to z faktu, że Amazon będzie zobowiązany do pobierania i płacenia podatku VAT odpowiednio do warunków sprzedaży B2C na Amazon wymienionych powyżej.

Gdy sprzedajemy tylko na Amazon, to nie ma potrzeby rejestrowania IOSS, dlatego że Amazon sam zajmie się pobieraniem i płaceniem podatku VAT dla towarów o wartości do 150 euro.

Jednak pozaeuropejska firma może też dobrowolnie wybrać jeden z krajów UE, zarejestrować się na IOSS w tym kraju i opłacać VAT od sprzedaży towarów, których wartość nie osiąga 150 euro.

Przy sprzedaży towarów o wartości ponad 150 euro każdy sprzedawca może działać jako importer i płacić VAT i cła przywozowe lub te kwoty będzie zmuszony zapłacić kupujący. Zazwyczaj kupujący płaci. Więc tutaj zasady pozostają takie same.

UWAGA! Zgodnie ze zmianami we francuskim prawie podatkowym VAT FR od 1 lipca 2021, Amazon ograniczył sprzedaż towarów o wartości powyżej 150 euro francuskim konsumentom przy dostawie tych towarów spoza UE, co oznacza, że już nie możemy sprzedawać francuskim nabywcom towarów o wartości powyżej 150 euro, które są dostarczane z krajów trzecich w stosunku do UE.

Towary i zamówienia o wartości powyżej 150 euro możemy sprzedawać we Francji, jeśli te towary są magazynowane w jednym z krajów UE (magazynowanie towarów = Rejestracja VAT).

Oznacza to, że francuskim klientom można nadal wysyłać towary spoza UE tylko, gdy zamówienie ma wartość do 150 euro i trzeba zarejestrować się na VAT oraz przechowywać towary w jednym z krajów UE, aby sprzedawać towary na kwotę ponad 150 euro.

Amazon nie będzie naliczał podatku VAT przy sprzedaży lub wysyłce towarów do klientów B2B zarejestrowanych jako płatnik VAT w UE.

Gdy twoja firma zarejestrowana w UE (przykładowo w PL)

 

Od 1 lipca 2021 r. progi sprzedaży zdalnej w poszczególnych krajach UE zostały zniesione i ustawiono ogólnoeuropejski próg na poziomie 10 000 € rocznego obrotu.

Jednocześnie wprowadzono system OSS (One-Stop-Shop), który pozwala sprzedawcom deklarować i płacić VAT od całej sprzedaży w Unii Europejskiej centralnie tylko w jednym państwie członkowskim UE (a nie we wszystkich 27!).

Ta pojedyncza deklaracja kwartalna obejmuje całą sprzedaż towarów we wszystkich państwach członkowskich UE, a także zapłacony VAT w podziale na poszczególne kraje.
Wypłata powstałego zobowiązania z tytułu podatku VAT będzie również dokonywana w OSS.

Po osiągnięciu progu sprzedaży zdalnej do krajów UE w wysokości 10 000 EUR rocznie (bez VAT) należy zarejestrować się w OSS i naliczyć stawkę VAT według lokalizacji kupującego dla wszystkich sprzedaży do innych krajów lub zarejestrować się na VAT we wszystkich krajach, w których prowadzona jest sprzedaż. Jeśli próg nie zostanie osiągnięty, podatek VAT zostanie naliczany w kraju, w którym zarejestrowana jest Firma i przekazywany do lokalnego urzędu skarbowego. Próg 10 000 euro dotyczy tylko firm europejskich.

Sprzedawcy, którzy przechowują towary w magazynach innych krajów UE, nie  mogą korzystać z wdrożenia OSS. Muszą pozostać zarejestrowane do VAT w każdym kraju, w którym towary są przechowywane. Obejmuje to sprzedaż za pomocą programu Amazon FBA. Rejestracje VAT dotyczące przechowywania towarów nie kolidują z rejestracją w OSS. Europejskie firmy mogą zarejestrować się w OSS tylko w kraju rejestracji firmy.

Jeśli chcesz zagłębić się w szczegóły dotyczące VAT OSS, to polecamy obejrzeć nagranie naszego otwartego webinaru, w którym poświęciliśmy temu tematu ponad godzinę czasu i podaliśmy odpowiedzi na wiele ciekawych pytań od uczestników tego spotkania.


Warto też przeczytać

Leave A Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.