Amazon Opportunity Explorer – co to jest i do czego służy

Sprzedaż na Amazon to ekscytująca przygoda, jednak wymaga zaangażowania, które jest niezbędne, jeśli chcesz osiągnąć sukces. Jesteśmy tu po to, by wiedza, którą zdobywasz czytając nasze artykuły owocowała zwiększeniem Twojej sprzedaży.

Dziś zajmiemy się wyjaśnieniem co to jest Amazon Opportunity Explorer oraz wyjaśnimy Ci jakie są funkcje tego nowego narzędzia.

 

Więc.. co to takiego ten Amazon Opportunity Explorer?

To nowe narzędzie, które ma pomóc sprzedawcom uzyskać dostęp do informacji o tym, czego aktualnie szukają i preferują kupujący, oraz ułatwić im wybór produktów do sprzedaży. Masz dostęp do szerszych metryk kategorii i podkategorii, takich jak np. czego szukają użytkownicy, informacje o trendach cenowych i tym podobne.

Jako sprzedawca na Amazon możesz sprawdzić, czy masz dostęp do tego narzędzia w Amazon Seller Central lub wyślij wiadomość do wsparcia sprzedawcy i dowiedz się, kiedy możesz dostęp otrzymać.

Seller Central – Product Opportunity Explorer

Ważną informacją jest to, że narzędzie Amazon Opportunity Explorer jest oparte głównie na „niszach” produktu.  Oznacza to, że klient, który szuka określonego produktu wprowadza pewne hasła, poprzez to uzewnętrznia swoje potrzeby zakupowe. Następnie Amazon łączy te hasła w klastry na podstawie produktów oglądanych bądź też kupowanych przez klientów. Wyszukiwane hasła i produkty mogą zaspokoić więcej niż jedną potrzebę klientów oraz mogą też znajdować się w wielu niszach.

Niszy produktów na podstawie hasła ‘DOG TOY’

Przejdźmy zatem do funkcji tego narzędzia.

 

Wyszukiwanie produktów

W celu wyszukiwania, jak zawsze, należy wpisać hasło kluczowe do wyszukiwarki i kliknąć ikonę łupki po prawej stronie.

Wyszukiwarka Opportunity Explorer

Mamy też możliwość zwęzić wyniki wyszukiwania i wyszukiwać dane w wybranej kategorii. Wybór kategorii do sprawdzenia robimy za pomocą menu Find opportunities by categories po prawej stronie od pola wyszukiwarki.

Wyszukiwanie produktów w wybranej kategorii

 

Ocena wyników

Jedną z głównych funkcji jest  „Filter results”. Masz tu sporo rodzajów filtrów, z których pomocą możesz wybrać aktualne dla siebie wyniki.

 

1. Filtrowanie według liczby wyszukiwań.

Właśnie w tym miejscu możesz filtrować według liczby wyszukiwań w ciągu ostatnich 90 dni lub też ostatnich 360 dni.

Możesz także filtrować według zmian procentowych w tych samych ramach czasowych.

Filtr wyników według ilości i dynamiki wyszukiwań

Pamiętaj, że wszystkie filtry liczby wyszukiwań są oparte na wspomnianych wyżej „niszach” wygenerowanych przez Amazon (liczba wyszukiwań to zagregowana liczba wszystkich wyszukiwań dla wszystkich słów kluczowych, które są związane z tą niszą).

Warto tu wspomnieć, że wyniki odnoszą się do sprzedaży generowanej z wyszukiwania słów kluczowych w niszy. Nie odnosi się więc do całkowitej liczby sprzedanych jednostek za pomocą danego słowa kluczowego oraz nie mówi również o całkowitej liczbie jednostek sprzedanych przez produkty znajdujące się w tej niszy.

 

2. Filtrowanie według rozmiaru niszy.

Następnie mamy dostęp do filtra Total Number Of Products (całkowita liczba produktów).

Filtr wyników według liczby produktów w niszy

Filtr ten odnosi się to do liczby produktów, które Amazon zidentyfikował ze swoimi kryteriami jako część niszy.

Ilość głównych produktów w niszy Dog Toys

Na powyższym przykładzie widzimy, że  nisza „zabawek dla psów” uznana przez Amazon Opportunity Explorer posiada 59 produktów.

Są to produkty, które w sumie zebrali 80% wszystkich kliknięć na najczęściej wyszukiwane frazy kluczowe, które Amazon wybrał do tej niszy.

 

Zapoznałeś się z funkcjami filtrów, użyłeś ich i odnalazłeś Swoją niszę, więc zastanawiasz się pewnie co powinieneś zrobić dalej.

 

Przejdźmy zatem do wpisywania słów kluczowych w Amazon Opportunity Explorer.

Jeśli wpisane słowo kluczowe posiada już określoną niszę, pojawi się ono jako pierwsze.

Wyniki wyszukiwania Amazon Opportunity Explorer

Aby wszystko było jasne wyjaśnijmy znaczenie poszczególnych kolumn:

Customer Need (potrzeby klienta) – czyli nazwa niszy Amazon.

Top Search Terms (najbardziej popularne frazy wyszukiwania) – kolejne 3 najczęściej wyszukiwane frazy kluczowe w niszy wybranej przez Amazon.

Search Volume (liczba wyszukiwań) –  łączna liczba wyszukiwań wszystkich wybranych przez Amazon fraz kluczowych w niszy w ciągu ostatnich 360 lub 90 dni. Zazwyczaj jest to około 15-20 fraz kluczowych.

Search Volume Growth (wzrost liczby wyszukiwań) – czyli wzrost lub spadek liczby wyszukiwań w stosunku do poprzedniego roku lub poprzednich 90 dni.

Units Sold (sprzedane jednostki) – to liczba sprzedanych jednostek produktów pochodzących z wyszukiwania słów kluczowych, wybranych przez Amazon dla tej niszy.

Nr. of Top Clicked Products (całkowita liczba produktów) – to ilość produktów, i które dzielą między sobą 80% wszystkich kliknięć na te frazy które Amazon identyfikuje jako kluczy do tej niszy.

Average Price (średnia cena) – jest to średnia cena wyżej wymienionych produktów w ciągu ostatnich 90 dni.

 

W przykładzie ze zdjęcia wpisano słowo kluczowe „dog toy” i jak widzimy pokazane wyniki mówią, że w ciągu ostatnich 90 dni na rynku USA sprzedano 800 000 do 1 mln. sztuk.

Pamiętaj! Odnosi się to tylko do sprzedanych jednostek, które pochodzą z grupy wyszukiwanych fraz, które system wybrał do tej niszy.

 

Pomówmy teraz o eksploracji kart.

Jeżeli klikniesz w niszę na stronie wyników wyszukiwania to przechodzisz na stronę, która zawiera trzy karty, z których pierwsza to zakładka „Products”.

Lista Produktów dla niszy z głównym hasłem ‘Dog Toy’

Spróbuj najechać  kursorem myszy na „Click Count” ( liczba kliknięć ) w nagłówku kolumny, jak widzisz oznacza to całkowitą liczbę kliknięć klientów z dowolnego wyszukiwanego hasła.

Liczba kliknięć wszystkich fraz kluczowych niszy

To bardzo ważne abyś rozumiał istotę do czego tak naprawdę to się odnosi.  Mianowicie są to wszystkie kliknięcia danego produktu, które pochodzą z 10-20 słów kluczowych, które z kolei Amazon identyfikuje jako część tej niszy.

W kolejnej kolumnie Click Share poznamy całkowitą liczbę kliknięć wygenerowanych przez słowo kluczowe oraz podzieloną przez liczbę kliknięć wygenerowanych przez wszystkie słowa kluczowe w danej niszy. Wyjaśniając to na przykładzie poniższym, czyli Dog Brick Interactive Treat Puzzle Dog Toy Intermediate , możemy się dowiedzieć ,że  spośród wszystkich kliknięć wygenerowanych przez  20 słów kluczowych w niszy tej niszy, to wygenerowała 11,3% tych kliknięć.

Dawka kliknięć wybranego produktu w całej niszy

Następnie możesz kliknąć w zakładkę „Search Terms”, pojawi się wtedy od 10-ciu do 20-stu słów kluczowych, które według Amazona stanowią główną część tej niszy, posortowanych według liczby wyszukiwań od największej do najmniejszej w kolumnę ,,Search Volume” (czyli liczbę wyszukiwań). Liczba ta pochodzi oczywiście z ostatnich 90 dni.

Liczba wyszukiwań i skuteczność głównych fraz niszy

Pozostała nam jeszcze bardzo istotna kolumna Search Conversion Rate (współczynnik konwersji wyszukiwania).

Ta kolumna mówi nam o liczbie zakupów dowolnego produktu w danej niszy po tym, jak już klient wprowadził wyszukiwane hasło i następnie kliknął produkt. Liczbę tą podzielono przez całkowitą liczbę razy, gdy klienci wprowadził dane wyszukiwane hasło.

To bardzo ważna funkcja, ponieważ możemy dowiedzieć się, które konkretnie słowa kluczowe nie powodują zakupu klientów.  Pamiętaj, aby zwracać uwagę na słowa kluczowe, które mają bardzo niską konwersję na daną sprzedaż. To może w prosty sposób wskazywać szansę do wykorzystania.

 

Główne statystyki niszy

Jak widzisz jest jeszcze ostatnia zakładka w szczegółach niszy, która nazywa się „Insights” . Składa się z trzech sekcji, które dzielą różne dane według dnia dzisiejszego, 90 dni temu oraz  360 dni temu.

Statystyki produktów w niszy

Dzięki pierwszej sekcji, która nosi nazwę Produkty, możemy uzyskać wiele ciekawych danych, takich jak procent produktów używających PPC czy też procent produktów, które mają Prime.

Super nowością jest sekcja, która dotyczy marek. Zawiera ona dane dotyczące liczby marek w danej niszy, czy też udziału tych marek w kliknięciach oraz średniego wieku danej marki.

Statystyki Barandów w niszy

Na zakończenie przeglądu funkcji Amazon Opportunity Explorer trzeba wspomnieć o bardzo interesującej rzeczy, jaką jest miara liczby udanych uruchomień. Amazon wyjaśnia i opisuje  to jako produkt, który wystartował w ciągu ostatnich 90 dni i w ostatnie 30 dni osiągnął obrót ponad $50k.

Udano uruchomione produkty w niszy w ciągu ostatnich 180 dni

 

Podsumowując, jako sprzedawca na Amazon warto, abyś przyjrzał się dokładnie Amazon Opportunity Explorer, gdyż zawsze warto poznawać nowości umożliwiające zwiększenie Twojej sprzedaży.

To narzędzia sprawdza się do znalezienia nowych produktów do sprzedaży i bardziej skutecznej oceny potencjału oraz strategii wprowadzenia produktów na rynek. Amazon na bieżąco będzie to narzędzie udoskonalał biorąc pod uwagę potrzeby swoich sprzedawców i klientów. Dlatego my, w Global Sellers, ciągle aktualizujemy nasze programy szkoleń, i dzielimy się nowymi skutecznymi strategiami wprowadzenia i promowania nowych towarów na Amazon.

Życzymy sukcesu w sprzedaży na Amazon!


💡 Chcesz orientować się we wszystkich szczegółach sprzedaży na Amazon?
Zapraszamy Cię do udziału w naszych Kursach online.

Sprzedaż książek na Amazonie Private Label na Amazon (FBA) od A do Z Online Arbitrage na Amazon Warsztaty z SEO i Reklamy PPC


Warto też przeczytać


❓Masz pytania o biznesie na Amazon❓

Napisz o tym w komentarzach, 👇 a my podamy odpowiedzi na nich w kolejnych artykułach i webinarach od Global Sellers!

Leave A Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.